Club van Honderd

De leden van de Club van Honderd zijn sympathisanten van Harmonie St. Caecilia. Zij doneren elk jaar € 45,-.
Deze donatie wordt aangewend voor de aanschaf van uniformen, partituren en instrumenten.
De Club van Honderd bestaat uit ruim 75 leden. Zij houden geen vergaderingen, maar de leden zijn geregeld – al dan niet op uitnodiging – aanwezig bij verenigingsactiviteiten en concerten van de harmonie.

Penningmeester:  Jill Jans-Rat,
penningmeester@harmonieeygelshoven.nl
Bankrekeningnummer: NL 79 RABO 017 17 44 020 t.n.v. Harmonie St. Caecilia Club van Honderd.