Commissie concerten

Harmonie St. Caecilia organiseert jaarlijks diverse concerten: het nieuwjaarsconcert, het wijkconcert, een voorjaars- en/of najaarconcert en tweejaarlijks een groots opgezet themaconcert. Diverse groeperingen van de harmonie slaan hierbij de handen in elkaar: het bestuur, de muziekcommissie, de Commissie van Bijstand een de commissie concerten. Deze laatste co├Ârdineert alle facetten van de voorbereiding en uitvoering van deze muzikale evenementen.