Harmonie St.-Caecilia Eygelshoven

Harmonie St.- Caecilia is opgericht in 1892 in de voormalige zelfstandige gemeente Eygelshoven. De vereniging telt meer dan 130 leden, waarvan er circa 40 als spelend lid actief zijn. Het repertoire bestaat uit moderne, hedendaagse harmonie-, musical- en filmmuziek en uit licht klassieke muziek. Harmonie St.- Caecilia is aangesloten bij de Kerkraadse Federatie van Muziekgezelschappen.

Het harmonieorkest staat onder leiding van mevrouw Dian Drugmand. Sinds 2010 heeft het harmonieorkest bewust niet meer aan bondsconcoursen deelgenomen en is derhalve ingedeeld in de 2de Divisie van de LBM.

Het orkest zoekt haar muzikale uitdagingen in jaarlijkse concerten zoals het nieuwjaarsconcert, het wijkconcert (in de open lucht), voor- of najaarsconcerten en tweejaarlijks een groots opgezet themaconcert.

Harmonie St.-Caecilia investeert nadrukkelijk in het werven en opleiden van nieuw talent, met name in de categorie kinderen. Zo heeft de vereniging een doorlopende lijn opgezet van peuter- en kleutermuziek via een blokfluitgroep naar individuele les (op de muziekschool of van een particuliere docent) naar een samenspeelgroep, de CaeciliaKidzz geheten. Uiteindelijk zullen deze jeugdige muzikanten hun plek verwerven in het harmonie-orkest.

Om dit te realiseren onderhoudt de vereniging nauwe contacten met B.S. de Veldhof en de stichting SMK.
Harmonie St.-Caelia is cultureel partner van Meer Harmonie in de Samenleving.

Repetities

Het harmonie-orkest repeteert elke donderdag van 20.00 tot 22.15 uur in het Socio Project Eygelshoven, Terbruggen 16.
Contactpersoon: Cor Sonnemans, secretaris.

De blokfluitgroep repeteert wekelijks op zaterdag van 10.00-11.00 uur in Bistro Socio.
Contactpersoon: Bernard Brouns, Communicatie,  Ledenwerving en Opleiding.

De peuter- en kleutergroep komt wekelijks bijeen op donderdag van 18.00 tot 18.30 uur in het Scoutinggebouw, Anselderlaan, Eygelshoven.
Contactpersoon: Bernard Brouns, Communicatie,  Ledenwerving en Opleiding.

De samenspeelgroep repeteert wekelijks op donderdag van 19.00 uur tot 19.45 uur in het Scoutinggebouw, Anselderlaan, Eygelshoven.. 
Contactpersoon: Bernard Brouns, Communicatie,  Ledenwerving en Opleiding.

Organisatie

Harmonie Sint – Caecilia wordt aangestuurd door een bestuur dat uit maximaal 9 personen bestaat. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks bestuur.
Het Algemeen Bestuur stelt het beleid van de vereniging vast en het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor de voorbereiding en de uitvoering ervan.
Het bestuur van Harmonie St.- Caecilia Eygelshoven bestaat uit de volgende personen:

Harm Jacobs – Voorzitter
voorzitter@harmonieeygelshoven.nl

Cor Sonnemans – Secretaris
secretaris@harmonieeygelshoven.nl

Jill Jans-Rat – Penningmeester
penningmeester@harmonieeygelshoven.nl

Joep Prevo- Bestuurslid Opleiding en 2de penningmeester
045 – 5351722

Marlijn Rothkrants – Bestuurslid

Het bestuur wordt terzijde gestaan door haar beschermheer en geestelijk adviseur. Beiden kunnen uit hoofde van hun functie gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren. Het bestuur kan op haar beurt gebruik maken van de deskundigheden van de beschermheer en de geestelijk adviseur.
Beschermheer: De heer drs. Math Jaminon en
Geestelijk Adviseur: Z.E.H. Pastoor Marc Heemels

Nieuws

Meer Harmonie in de Samenleving met de CaeciliaKIDZ

Het TV-programma Holland van Boven van SBS6 maakte in oktober 2021 opnames op basisschool de Veldhof in Eygelshoven over het programma Meer Harmonie in de Samenleving. De beelden -met jonge muzikanten van harmonie St.-Caecilia- waren te zien in de uitzending van zondag 14 november 2021.

Concert – eerste evenement in Eygelshoven sinds uitbraak van de corona-pandemie

Oktoberfest CONCERT met Frühshoppen: het eerste evenement in Eygelshoven sinds carnaval 2020 i.c. de uitbraak van de corona-pandemie!!! Het is voor de muzikanten van harmonie St.-Caecilia een ware verademing om weer het podium op te kunnen. Na maanden van digitale repetities en later bijeenkomsten op donderdagavonden in het Socio Project op 2 meter afstand van …

Contact

Harm Jacobs – Voorzitter
voorzitter@harmonieeygelshoven.nl

Cor Sonnemans – Secretaris
secretaris@harmonieeygelshoven.nl

Jill Jans-Rat – Penningmeester
penningmeester@harmonieeygelshoven.nl

Bernard Brouns – Communicatie, Ledenwerving en Opleiding
AANMELDEN ALS LID, ook voor peuter- en kleutermuziek!
06 – 50862956
communicatie@harmonieeygelshoven.nl
ledenwerving@harmonieeygelshoven.nl