Harmonie St.-Caecilia Eygelshoven

Harmonie St.- Caecilia is opgericht in 1892 in de voormalige zelfstandige gemeente Eygelshoven. De vereniging telt meer dan 130 leden, waarvan er circa 40 als spelend lid actief zijn. Het repertoire bestaat uit moderne, hedendaagse harmonie-, musical- en filmmuziek en uit licht klassieke muziek. Harmonie St.- Caecilia is aangesloten bij de Kerkraadse Federatie van Muziekgezelschappen.

Het harmonieorkest staat onder leiding van mevrouw Dian Drugmand. Sinds 2010 heeft het harmonieorkest bewust niet meer aan bondsconcoursen deelgenomen en is derhalve ingedeeld in de 2de Divisie van de LBM.

Het orkest zoekt haar muzikale uitdagingen in jaarlijkse concerten zoals het nieuwjaarsconcert, het wijkconcert (in de open lucht), voor- of najaarsconcerten en tweejaarlijks een groots opgezet themaconcert.

Harmonie St.-Caecilia investeert nadrukkelijk in het werven en opleiden van nieuw talent, met name in de categorie kinderen. Zo heeft de vereniging een doorlopende lijn opgezet van peuter- en kleutermuziek via een blokfluitgroep naar individuele les (op de muziekschool of van een particuliere docent) naar een samenspeelgroep, de CaeciliaKidzz geheten. Uiteindelijk zullen deze jeugdige muzikanten hun plek verwerven in het harmonie-orkest.

Om dit te realiseren onderhoudt de vereniging nauwe contacten met B.S. de Veldhof en de stichting SMK.
Harmonie St.-Caelia is cultureel partner van Meer Harmonie in de Samenleving.

Repetities

Het harmonie-orkest repeteert elke donderdag van 19.30 tot 21.45 uur in het Socio Project Eygelshoven, Terbruggen 16.
Contactpersoon: Cor Sonnemans, secretaris. secretaris@harmonieeygelshoven.nl

De peuter- en kleutergroep komt wekelijks bijeen op donderdag van 18.00 tot 18.30 uur in het Scoutinggebouw, Anselderlaan, Eygelshoven.
Contactpersoon: Sharon Cremers en Kirsten Langen. ledenwerving@harmonieeygelshoven.nl

De instroomgroep repeteert wekelijks op zaterdag van 18.00 uur tot 18.30 uur in Bistro Socio, Terbruggen 16, Eygelshoven. 
Contactpersoon: Sharon Cremers en Kirsten Langen. ledenwerving@harmonieeygelshoven.nl

De CaeciliaKidz repeteren wekelijks op zaterdag van 18.30 uur tot 19.30 uur in Bistro Socio, Terbruggen 16, Eygelshoven. 
Contactpersoon: Sharon Cremers en Kirsten Langen. ledenwerving@harmonieeygelshoven.nl

Organisatie

Harmonie Sint – Caecilia wordt aangestuurd door een bestuur dat uit maximaal 9 personen bestaat. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks bestuur.
Het Algemeen Bestuur stelt het beleid van de vereniging vast en het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor de voorbereiding en de uitvoering ervan.
Het bestuur van Harmonie St.- Caecilia Eygelshoven bestaat uit de volgende personen:

Harm Jacobs – Voorzitter
voorzitter@harmonieeygelshoven.nl

Cor Sonnemans – Secretaris
secretaris@harmonieeygelshoven.nl

Jill Jans-Rat – Penningmeester
penningmeester@harmonieeygelshoven.nl

Sharon Cremers- Bestuurslid Opleiding en ledenwerving
ledenwerving@harmonieeygelshoven.nl

Kirsten Langen – Bestuurslid Opleiding en ledenwerving
ledenwerving@harmonieeygelshoven.nl

Het bestuur wordt terzijde gestaan door haar beschermheer en geestelijk adviseur. Beiden kunnen uit hoofde van hun functie gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren. Het bestuur kan op haar beurt gebruik maken van de deskundigheden van de beschermheer en de geestelijk adviseur.
Beschermheer: De heer drs. Math Jaminon en
Geestelijk Adviseur: Z.E.H. Pastoor Marc Heemels

Nieuws

Concert 100 jaar Grote Kerk

Het verhaal van Oorlog en Bevrijding. Zondag 26 maart 14.00u-17.00u St. Janskerk Eygelshoven Het verhaal van oorlog en bevrijding komt tot u in beeld en geluid in de grote Kerk van Eygelshoven. Het comité 100 Jaar Grote Kerk tekent voor de organisatie in nauwe samenwerking met Stichting Eygelshoven door de Eeuwen heen en Harmonie Sint …

Ga samen met Harmonie St.-Caecilia Eygelshoven voor glasvezel!

Glasvezel in Eygelshoven komt nu wel heel dichtbij! Binnenkort komt Delta Netwerk langs om te checken of je in aanmerking komt voor een gratis glasvezelaansluiting. Ons advies? Laat de glasvezel aansluiting sowieso aanleggen zodat je nu óf in de toekomst kunt profiteren van supersnel internet. Wil je zo snel mogelijk gebruik maken van jouw razendsnelle, …

Contact

Björn Brouns – Voorzitter
voorzitter@harmonieeygelshoven.nl

Cor Sonnemans – Secretaris
secretaris@harmonieeygelshoven.nl

Jill Jans-Rat – Penningmeester
penningmeester@harmonieeygelshoven.nl