Harmonie St.-Caecilia Eygelshoven

Harmonie St.- Caecilia is opgericht in 1892 in de voormalige zelfstandige gemeente Eygelshoven. De vereniging telt meer dan 130 leden, waarvan er circa 40 als spelend lid actief zijn. Het repertoire bestaat uit moderne, hedendaagse harmonie-, musical- en filmmuziek en uit licht klassieke muziek. Harmonie St.- Caecilia is aangesloten bij de Kerkraadse Federatie van Muziekgezelschappen.

Het harmonieorkest staat onder leiding van mevrouw Dian Drugmand. In 2003 promoveerde het orkest naar de 1ste Divisie van de Bond van Limburgse Muziekgezelschappen. Deze positie is tijdens het bondsconcours van 2010 nog met succes verdedigd. Sinds 2010 heeft het harmonieorkest welbewust niet meer aan bondsconcoursen deelgenomen en is derhalve nu ingedeeld in de 2de Divisie van de LBM.

Het orkest zoekt tegenwoordig haar muzikale uitdagingen in jaarlijkse concerten zoals het nieuwjaarsconcert, het wijkconcert (in de open lucht), voor- of najaarsconcerten en tweejaarlijks een groots opgezet themaconcert.

Repetities

Het harmonie-orkest repeteert elke donderdag van 20.00 tot 22.15 uur in het Socio Eygelshoven, Terbruggen 16.
Contactpersoon: Cor Sonnemans, secretaris.

De blokfluitgroep repeteert wekelijks op zaterdag van 10.00-11.00 uur in Bistro Socio.
Contactpersoon: Bernard Brouns, bestuurslid Communicatie,  Ledenwerving en Opleiding.

De peuter- en kleutergroep komt in de even weken bijeen op donderdag van 18.00 tot 18.30 uur in Bibliotheek Eygelshoven, via ingang Terbruggen 16.
Contactpersoon: Bernard Brouns, bestuurslid Communicatie,  Ledenwerving en Opleiding.

De samenspeelgroep repeteert wekelijks op donderdag van 18.45 uur tot 19.30 uur in het Scoutinggebouw aan de Anselderlaan. 
Contactpersoon: Bernard Brouns, bestuurslid Communicatie,  Ledenwerving en Opleiding.

Organisatie

Harmonie Sint – Caecilia wordt aangestuurd door een bestuur dat uit maximaal 9 personen bestaat. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks bestuur.
Het Algemeen Bestuur stelt het beleid van de vereniging vast en het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor de voorbereiding en de uitvoering ervan.
Het bestuur van Harmonie St.- Caecilia Eygelshoven bestaat uit de volgende personen:

Harm Jacobs – Voorzitter
voorzitter@harmonieeygelshoven.nl

Cor Sonnemans – Secretaris
secretaris@harmonieeygelshoven.nl

Jill Jans-Rat – Penningmeester
penningmeester@harmonieeygelshoven.nl

Bernard Brouns –  Bestuurslid Communicatie,  Ledenwerving en Opleiding
045 – 5453755
communicatie@harmonieeygelshoven.nl

Joep Prevo- Bestuurslid Opleiding en 2de penningmeester
045 – 5351722

José Hoofs – Bestuurslid

Marlijn Rothkrants – Bestuurslid

Het bestuur wordt terzijde gestaan door haar beschermheer en geestelijk adviseur. Beiden kunnen uit hoofde van hun functie gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren. Het bestuur kan op haar beurt gebruik maken van de deskundigheden van de beschermheer en de geestelijk adviseur.
Beschermheer: De heer drs. Math Jaminon en
Geestelijk Adviseur: Z.E.H. Pastoor Marc Heemels

Nieuws

Boekenbeurs met wafels harmonie

Op zaterdag 7 december houdt de Stichting ‘Eygelshoven door de eeuwen heen’ weer een grote boeken- en platenbeurs van 11.00 tot 15.00 uur in de Oude Laethof, Putstraat 17-19. Onder de grote toegangspoort van de Laethof verkopen leden van Harmonie St.-Caecilia namelijk zelf gebakken wafels.

Zes jubilarissen

Harmonie St.-Caecilia huldigde afgelopen zaterdag 23 november maar liefst zes jubilarissen tijdens de jaarlijkse Caeciliaviering. Op de foto van links naar rechts: Antoine Kowalski (60 jaar), Bert Somers (50 jaar), Els Cremers (25 jaar lid Commissie van Bijstand), Piet Pubben (70 jaar), Harm Jacobs (25 jaar) en Betty Smeets (50 jaar).

Contact

Harm Jacobs – Voorzitter
voorzitter@harmonieeygelshoven.nl

Cor Sonnemans – Secretaris
secretaris@harmonieeygelshoven.nl

Jill Jans-Rat – Penningmeester
penningmeester@harmonieeygelshoven.nl

Bernard Brouns – Communicatie, Ledenwerving en Opleiding
AANMELDEN ALS LID
045 – 5453755
communicatie@harmonieeygelshoven.nl
ledenwerving@harmonieeygelshoven.nl