Harmonie St. Caecilia Eygelshoven

Harmonie St. Caecilia is opgericht in 1892 in de voormalige zelfstandige gemeente Eygelshoven. De vereniging telt meer dan 130 leden, waarvan er circa 40 als spelend lid actief zijn in het ‘harmonie-orkest’ en ongeveer 30 leerlingen die in opleiding zijn en bij de peuters/kleuters, instroomgroep of de Caeciliakidz actief zijn. Het repertoire bestaat uit moderne, hedendaagse harmonie-, musical- en filmmuziek en uit licht klassieke muziek. Harmonie St.- Caecilia is aangesloten bij de Kerkraadse Federatie van Muziekgezelschappen.

Het harmonie-orkest staat onder leiding van mevrouw Dian Drugmand. Sinds 2010 heeft het harmonieorkest bewust niet meer aan bondsconcoursen deelgenomen en is derhalve ingedeeld in de 2de Divisie van de LBM.

Het orkest zoekt haar muzikale uitdagingen in jaarlijkse concerten zoals het nieuwjaarsconcert, het wijkconcert (in de open lucht), voor- of najaarsconcerten en tweejaarlijks een groots opgezet themaconcert.

Harmonie St.-Caecilia investeert nadrukkelijk in het werven en opleiden van nieuw talent, met name in de categorie kinderen. Zo heeft de vereniging een doorlopende lijn opgezet van peuter- en kleutermuziek, via een instroomgroep naar individuele les (op de muziekschool of van een particuliere docent), naar een samenspeel groep, de CaeciliaKidz geheten. Uiteindelijk zullen deze jeugdige muzikanten hun plek verwerven in het harmonie-orkest.

Om dit te realiseren onderhoudt de vereniging nauwe contacten met B.S. de Veldhof en de stichting SMK.
Harmonie St.-Caecilia is cultureel partner van Meer Harmonie in de Samenleving.

Repetities

Het harmonie-orkest repeteert elke donderdag van 19.30 tot 21.45 uur in het Socio Project Eygelshoven, Terbruggen 16.
Contactpersoon: Cor Sonnemans, secretaris. secretaris@harmonieeygelshoven.nl

De peuter- en kleutergroep komt wekelijks bijeen op donderdag van 18.00 tot 18.30 uur in het Scoutinggebouw, Anselderlaan, Eygelshoven.
Contactpersoon: Sharon Cremers. ledenwerving@harmonieeygelshoven.nl

De instroomgroep repeteert wekelijks op zaterdag van 18.00 uur tot 18.30 uur in Bistro Socio, Terbruggen 16, Eygelshoven. 
Contactpersoon: Sharon Cremers. ledenwerving@harmonieeygelshoven.nl

De CaeciliaKidz repeteren wekelijks op zaterdag van 18.30 uur tot 19.30 uur in Bistro Socio, Terbruggen 16, Eygelshoven. 
Contactpersoon: Sharon Cremers. ledenwerving@harmonieeygelshoven.nl

Organisatie

Harmonie Sint – Caecilia wordt aangestuurd door een bestuur dat uit maximaal 9 personen bestaat. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks bestuur.
Het Algemeen Bestuur stelt het beleid van de vereniging vast en het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor de voorbereiding en de uitvoering ervan.
Het bestuur van Harmonie St.- Caecilia Eygelshoven bestaat uit de volgende personen:

Björn Brouns – Voorzitter
voorzitter@harmonieeygelshoven.nl

Cor Sonnemans – Secretaris
secretaris@harmonieeygelshoven.nl

Jill Jans-Rat – Penningmeester & Communicatie & PR
penningmeester@harmonieeygelshoven.nl

Sharon Cremers- Bestuurslid Opleiding en ledenwerving
ledenwerving@harmonieeygelshoven.nl

Kirsten Langen – Bestuurslid Communicatie & PR
communicatie@harmonieeygelshoven.nl

Het bestuur wordt terzijde gestaan door haar geestelijk adviseur. De geestelijk adviseur kan uit hoofde van zijn functie gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren. Het bestuur kan op haar beurt gebruik maken van de deskundigheden van de geestelijk adviseur.
Geestelijk Adviseur: Z.E.H. Pastoor Marc Heemels

Nieuws

vriendenloterij

Harmonie St. Caecilia Eygelshoven is al heel lang op zoek naar nieuwe manieren om geld op te halen voor bijvoorbeeld nieuwe instrumenten en het onderhoud hiervan, muziekonderwijs en de aanschaf van uniformen voor nieuwe leden. Maar daar is natuurlijk wel extra geld voor nodig. Daarom houden wij een actie in samenwerking met de VriendenLoterij! Op …

Potgrond actie

Traditioneel hebben wij in het verleden spaarvarkens opgehaald om zo onze vereniging te ondersteunen, muziek educatie te bevorderen en instrumenten te onderhouden. Dit jaar hebben we echter besloten om een andere richting in te slaan en een nieuwe actie te introduceren dat ons doel op een andere manier ondersteunt. Harmonie St. Caecilia Eygelshoven als ideale …

Contact

Björn Brouns – Voorzitter
voorzitter@harmonieeygelshoven.nl

Cor Sonnemans – Secretaris
secretaris@harmonieeygelshoven.nl

Jill Jans-Rat – Penningmeester
penningmeester@harmonieeygelshoven.nl