Organisatie

Harmonie Sint – Caecilia wordt aangestuurd door een bestuur dat uit maximaal 9 personen bestaat. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks bestuur.
Het Algemeen Bestuur stelt het beleid van de vereniging vast en het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor de voorbereiding en de uitvoering ervan.
Het bestuur van Harmonie St.- Caecilia Eygelshoven bestaat uit de volgende personen:

Björn Brouns РVoorzitter
voorzitter@harmonieeygelshoven.nl

Cor Sonnemans – Secretaris
secretaris@harmonieeygelshoven.nl

Jill Jans-Rat – Penningmeester & Communicatie & PR
penningmeester@harmonieeygelshoven.nl

Sharon Cremers- Bestuurslid Opleiding en ledenwerving
ledenwerving@harmonieeygelshoven.nl

Kirsten Langen – Bestuurslid Communicatie & PR
communicatie@harmonieeygelshoven.nl

Het bestuur wordt terzijde gestaan door haar geestelijk adviseur. De geestelijk adviseur kan uit hoofde van zijn functie gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren. Het bestuur kan op haar beurt gebruik maken van de deskundigheden van de geestelijk adviseur.
Geestelijk Adviseur: Z.E.H. Pastoor Marc Heemels