Muziekcommissie

Het primaire doel van de muziekcommissie is het bepalen van het muzikale beleid. Deze commissie is verder verantwoordelijk voor de keuze van de muziekstukken en het toezicht op en het onderhoud van de instrumenten. Hiervoor is een materiaalcommissaris aangesteld en een archivaris voor het beheer van de muziekbibliotheek.