Commissie van Bijstand

Deze commissie organiseert jaarlijks een aantal activiteiten waarvan de baten uiteindelijk ten goede komen aan onze harmonie. Zo organiseert deze commissie het ophalen van oud papier, het organiseren van een wekelijkse lotto, het assisteren bij feesten van overige verenigingen, het organiseren van de jaarlijkse Caeciliadag en donateursactie.

Secretariaat : Mevrouw H. Rothkrantz
e-mail: CvB@harmonieeygelshoven.nl

De huidige Commissie van Bijstand is ontstaan door een fusie van het Damescomité en de voormalige Commissie van Bijstand.
Vroeger bestond de Commissie van Bijstand alleen uit heren die allerlei werkzaamheden deden binnen de harmonie, zoals het inzamelen oud papier en het organiseren van activiteiten die geld opleverden voor de vereniging.
Daarnaast was er ook een Damescomité, dat soortgelijke activiteiten ontplooide, zoals rommelmarkten. Maar vooral kennen we het Damescomité van de heerlijke, zelfgemaakte warme maaltijd die ze tot enkele jaren geleden op onze jaarlijkse St. Caeciliaviering serveerden.
Helaas waren op de duur steeds minder mensen bereid zich in te zetten voor beide comité’s. Derhalve is besloten om beide groeperingen te fuseren tot de huidige Commissie van Bijstand.