Emma Brouns beste solist van de CaeciliaKIDZ

Emma Brouns heeft zondagmorgen 3 april de eerste wisselbeker in ontvangst genomen, die harmonie St.-Caecilia beschikbaar heeft gesteld voor de beste solist van de CaeciliaKIDZ. Job en Daan van den Camp waren als samenspelgroep de besten van de dag en kregen eveneens een wisselbeker. Het was gisterochtend voor het eerst dat harmonie St.-Caecilia een voorspeeldag voor de jeugdige muzikanten organiseerde en hen daarmee een podium gaf om hun muzikale ontwikkeling te tonen.
Behalve de leden van de CaeciliaKIDZ was er ook een aantal volwassenen die in samenspelverband hun muzikale kwaliteiten lieten horen. De groep ‘gemengd houtbehaalde in die categorie de hoogste score.

Eerste inspelen en dan het beste van je laten horen
Zenuwachtig en gespannen lopen de CaeciliaKIDZ, de jeugdige muzikanten van Harmonie St.-Caecilia door kleine zaal van de Bistro Socio. Deze dient deze zondagmorgen als inspeelruimte voor de deelnemers aan de voorspeeldag. Vanaf 10.00 uur is het restaurant het podium waar zij aan ouders, familie en bekenden kunnen laten horen hoe zij hun muzikaal talent tot dusverre hebben ontwikkeld. Dat doen zij individueel, in kleine groepjes en gezamenlijk met z’n allen. De kinderen worden beoordeeld door de dirigenten van het Harmonie-orkest (Dian Drugmand) en Carla Correddu. Deze laatste is het die wekelijks op donderdag repeteert met de CaeciliaKIDZ en haast op moederlijke wijze de groep enthousiasmeert en stimuleert om samen muziek te maken. De kinderen ontvangen na afloop geen puntenlijst, maar een certificaat van deelname met daarop tips en tops die hen verder kunnen helpen bij het verbeteren van hun muzikale kwaliteiten. Voor de beste solist stelt de harmonie een wisselbeker beschikbaar, alsook voor de beste muzikanten in het samenspel.

Bijna 30 kinderen maken muziek bij harmonie St.-Caecilia
18 Jeugdige muzikanten heeft harmonie St.-Caecilia momenteel in haar gelederen. Daarbij zijn niet eens de 10 peuters en kleuters meegeteld, die wekelijks op donderdag onder leiding van muziektherapeute Amy Hanssen samen muziek maken: zingen, dansen, springen, klappen, stampen, … Bijna 30 kinderen dus die verbonden zijn aan de harmonie van Eygelshoven. Het is het resultaat van vernieuwend beleid, dat de harmonie in 2016 heeft ingezet. Toen werd gestart met een groep peuters en kleuters, die op 6 jarige leeftijd doorstroomden naar de blokfluitgroep. Daar maakten zij kennis met de eerste beginselen van muziek maken. Een jaar later maakten de kinderen de overstap naar hun favoriete instrument: de saxofoon, de klarinet, de dwarsfluit, de trompet, de trombone en het slagwerk. Vanaf dat moment gingen zij ook muziekles volgen, hetzij particulier hetzij op de SMK, de muziekschool Kerkrade. En daar waar kinderen doorstroomden naar het instrument, werd actief geworven voor nieuwe aanwas van de peuter- en kleutergroep.

Belangrijke rol voor het onderwijs
Een niet onbelangrijk aandeel in dit succes is weggelegd voor BS de Veldhof. Deze heeft in 2020 zeer creatief met de harmonie samengewerkt om een zogeheten Blazersklas op de basisschool mogelijk te maken. Ook van die Blazersklas is een aantal jeugdige muzikanten terecht gekomen bij de CaeciliaKIDZ. Daarnaast is ook het programma MHIDS (Meer harmonie in de samenleving) vermeldenswaardig. Sinds het schooljaar 2021 maakt dit programma het mogelijk dat op 31 deelnemende basisscholen in Kerkrade, Brunssum en Landgraaf kinderen vanaf groep 1 tot 8 wekelijks structureel en kwalitatief muziekles krijgen aangeboden door gespecialiseerde docenten. Daarmee worden wellicht kiemen gelegd om kinderen enthousiast te maken voor het maken van muziek.

Muziek maken iets voor jouw kind?
Denk jij dat jouw kind graag muziek wil maken, kom dan eens vrijblijvend op onze bijeenkomsten kijken. De peuters en kleuters komen elke donderdag van 18.00 tot 18.30 uur bijeen, de kinderen die al een instrument bespelen van 19.00 tot 20.00 uur. Locatie: Scoutinggebouw Anselderlaan of bel 06 – 50 86 29 56.